Liczba odwiedzin strony: 12774 Osób na stronie: 2
 

Borten Katarzyna. Kancelaria notarialna

 
 
Borten Katarzyna. Kancelaria notarialna
 
Pomorska 18
91-416 Łódź
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 185 poz. 1919 - Wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 37aj pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.  Rozporządzenie określa...
Monitor Polski 1997 Nr 43 poz. 426 - Szczególny tryb postępowania z projektami ustaw dotyczącymi usuwania skutków powodzi, wniesionymi do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 1997 r
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania z projektami ustaw dotyczącymi usuwania skutków powodzi, wniesionymi do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 1997 r. (M.P. z dnia 18 lipca 1997 r.) § 1.  Przedstawione przez Radę Ministrów projekty ustaw dotyczących usuwania skutków powodzi Sejm rozpatrzy w trybie określonym w art. 47 pkt 1 i 3 regulamin Sejmu. § 2.  1. Prezydium...